Prihvaćeni radovi za objavu u Zborniku radova TZG 2020 (.pdf)