TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO

11. znanstveno-stručno savjetovanje

24. siječnja 2018., Zagreb, Hrvatska

 
Poštovani,

Čast nam je pozvati Vas na sudjelovanje u realizaciji 11. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno–tehnološkog fakulteta.
Ovogodišnja tema savjetovanja je Tekstil, koža i obuća - sektor „održivog“ razvoja u RH, a cilj je ukazati na važnost vertikalnog povezivanja obrazovnih institucija u RH sa svrhom doprinosa kvalitetnih i kompetentnih kadrova u područje tekstilne, kožarske i obućarske industrije, za potrebe „održivog“ razvoja industrije, samim time gospodarskog rasta RH i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu.

Teme savjetovanja:
- novi materijali
- tehnološka rješenja
- konstrukcija, antropometrija, ergonomija
- funkcionalni dizajn i estetika
- analize i mjerenja
- ekologija, problematika otpada i zbrinjavanje
- marketing i ekonomija
- poslovna politika i menadžment

Svi pristigli radovi proći će postupak recenzije i kategorizaciju, te će biti objavljeni u e-Zborniku radova.

Prijave sažetaka zaprimaju se do 20.11.2017.
Cjeloviti radovi zaprimaju se do 20.12.2017.

Autori se pozivaju pripremiti rad prema predlošku priloženom u rubrici Upute autorima.