10. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo

24. siječnja 2017., ZAGREB, HRVATSKA

 

Znanstveni odbor:
Dubravko ROGALE – predsjednik znanstvenog odbora
Sandra BISCHOF
Ana Marija GRANCARIĆ
Antoneta TOMLJENOVIĆ
Sanja ERCEGOVIĆ RAŽIĆ
Krešimir PURGAR
Vesna Marija POTOČIĆ MATKOVIĆ
Livio RACANE


Organizacijski odbor:

Martinia GLOGAR – predsjednica organizacijskog odbora
Ana SUTLOVIĆ
Slavenka PETRAK
Bosiljka ŠARAVANJA
Anica HURSA ŠAJATOVIĆ
Koraljka KOVAČ DUGANDŽIĆ
Ivana SALOPEK ČUBRIĆ
Alica GRILEC KAURIĆ